Dátum: 1. 3. 2020, pred štyrmi rokmi

 

Konferencia sa prekladá na termín 
  
12. 11. 2020 
  
z dôvodu výnimočného stavu.

 

obrázok

obrázok