Dátum: 30. 1. 2019, pred piatimi rokmi

Alternatívna religiozita v stredoeurópskom priestore

medzinárodné vedecké kolokvium 
21. 2. 2019 | Trnavská univerzita | Univerzita Karlova

 

Program

Otvorenie
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
 
Hnutí Grálu: zrod náboženství ve střední Evropě
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta, Katedra religionistiky
 
Religiozita mladých lidí v Česku: alternativní proudy, osobní spiritualita a náboženský mišmaš
RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
 
Regionální diferenciace alternativní religiozity Prahy
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
 
Spiritualita ako súčasná alternatíva religiozity
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
 
Supermarketizácia religiozity a jej úskalia v modernej spoločnosti
doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra historických vied
 
Legislatíva a jej vplyv na premenu a dynamiku religiozity
Mgr. Lucia Grešková, PhD. 
PhDr. Radovan Čikeš, PhD.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Cirkevný odbor
 
Neuznaná náboženská spoločnosť komunistickom Československu: prípad Jehovovi svedkovia
Mgr. Ivan A. Petranský, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií
 
Gurukuly a vzdělávání dětí hnutí Haré Kršna (ISKCON)
Mgr. Jitka Schlichtsová
Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, Katedra religionistiky 
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií

 

Vedecký výbor

Dr. h. c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
prof. Kamil Kardis, PhD.
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
dr hab. Marek Rembierz
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

 

Organizátori

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta
Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta
Ministerstvo kultúry SR, Cirkevný odbor

 

Miesto, čas, kontakt

Aula Pazmaneum, Univerzitné nám. 1, Trnava
21. 2. 2019, 9:00
doc. Dr. M. Dojčár, PhD., adresa elektronickej pošty

 

Vstup voľný

 


 

ikonaPlagát na prevzatie 48,40 kB (47,26 KiB), 30. 1. 2019