Dátum: 15. 5. 2020, pred štyrmi rokmi


 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii v akademickom roku 2019/2020 
1. aprobačný predmet

 

Dátum: 25. mája 2020
Miestnosť: 5P1
Poverená osoba: Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Členovia komisie: Mgr. Martin Brestovanský, PhD.
  Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.
  Mgr. Anna Sádovská, PhD.
Tajomník: Mgr. Romana Podmaníková

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  predmet ŠS – etika a aplikovaná etika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta kombinácia vedúci ZP oponent ZP
1. 8:50 9:00 Hoštáková Mária Sj – Ev Dr. Ivan Podmanický Dr. Martin Brestovanský
2. 9:30 9:40 Jurinová Gabriela Sj – Ev Dr. Ivan Podmanický doc. Andrej Rajský
3. 10:10 10:20 Zaveráková Adriana Sj – Ev Dr. Peter Kusý Dr. Anna Sádovská
4. 10:50 11:00 Zozuľaková Martina Aj – Ev Dr. Martin Brestovanský doc. Martin Dojčár

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii v akademickom roku 2019/2020 
2. aprobačný predmet

 

Dátum: 16. júna 2020
Miestnosť: 5P1
Poverená osoba: Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Členovia komisie: Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
  Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.
  Mgr. Anna Sádovská, PhD.
Tajomník: Mgr. Romana Podmaníková

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  predmet ŠS – etika a aplikovaná etika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta kombinácia
1. 8:50 9:00 Augustovičová Laura M – Ev
2. 9:30 9:40 Cverdeľová Simona Sj – Ev
3. 10:10 10:20 Dorčiaková Michaela M – Ev
4. 10:50 11:00 Eichinderová Linda B – Ev
5. 11:30 11:40 Súcka Timea Aj – Ev

 

Vysvetlivky:

ide o študenta starej akreditácie

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 11. júna 2020
Miestnosť: 5P1
Poverená osoba: PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: doc. PhDr. Martin Dojčár, PhD.
Členovia komisie: PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.
  PaedDr. Naďa Bizová, PhD.
  PhDr. Peter Kusý, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  teoretické základy sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva
  metodika sociálnej a výchovnej činnosti

 

por. č. hodina pripojenia hodina      
ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP*    
1. 8:50 9:00 Čauderová Miriama PaedDr. Janette Gubricová, PhD. PaedDr. Naďa Bizová, PhD.
2. 9:30 9:40 Gonová Alica PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. PaedDr. Janette Gubricová, PhD.
3. 10:10 10:20 Laššanová Anna Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.
4. 10:50 11:00 Michaliková Veronika Mgr. Anna Sádosvká, PhD. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
5. 11:30 11:40 Ondrišová Rebeka Mgr. Ivan Podmanický, PhD. Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.
6 12:10 12:20 Piváčková Kristína PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. PaedDr. Naďa Bizová, PhD.
7. 12:50 13:00 Stachová Natália⭐⭐ PaedDr. Naďa Bizová, PhD. Mgr. Jana Balážová, PhD.

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou (ide o študenta starej akreditácie)

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 11. júna 2020
Miestnosť: 4P1
Poverená osoba: PaedDr. Janette Gubricová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: doc. Mgr. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.
Členovia komisie: Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.
  PaedDr. Janette Gubricová, PhD.
  Mgr. Martin Brestovanský, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  teoretické základy sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva
  metodika sociálnej a výchovnej činnosti

 

por. č. hodina pripojenia hodina      
ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP*    
1. 8:50 9:00 Jakubíková Denisa PaedDr. Janette Gubricová, PhD. Mgr. Martin Brestovanský, PhD.
2. 9:30 9:40 Majková Karolína PaedDr. Janette Gubricová, PhD. prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
3. 10:10 10:20 Navrátilová Andrea Mgr. Anna Sádovská, PhD. Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
4. 10:50 11:00 Smáková Ivana Mgr. Anna Sádovská, PhD. PaedDr. Janette Gubricová, PhD.
5. 11:30 11:40 Vitková Diana PaedDr. Naďa Bizová, PhD. Mgr. Jana Balážová, PhD.
6 12:10 12:20 Voleková Lucia PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. PaedDr. Janette Gubricová, PhD.
7. 12:50 13:00 Sikeli Ľuboš

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS (teoretické základy sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva – ide o študenta starej akreditácie)
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 9. júna 2020
Miestnosť: 2P1
Poverená osoba: PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Členovia komisie: PhDr. Peter Szeliga, PhD.
  PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.
  PaedDr. Naďa Bizová, PhD.
Tajomník: Mgr. Romana Podmaníková

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  teoretické základy sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva
  metodika sociálnej a výchovnej činnosti

 

por. č. hodina pripojenia hodina      
ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP*    
1. 8:50 9:00 Časnochová Iveta PaedDr. Naďa Bizová, PhD. Mgr. Anna Sádovská, PhD.
2. 9:30 9:40 Drahovská Gabriela Mgr. Jana Blusková PhDr. Peter Szeliga, PhD.
3. 10:10 10:20 Hlavatá Valéria Mgr. Ivan Podmanický, PhD. Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.
4. 10:50 11:00 Holešová Simona Mgr. Jana Balážová, PhD. PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.
5. 11:30 11:40 Hornáčková Sabína PhDr. Peter Kusý, PhD. PhDr. Peter Szeliga, PhD.
6. 12:10 12:20 Smatanová Anna Stella

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS (teoretické základy sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva a metodika sociálnej a výchovnej činnosti)
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 9. júna 2020
Miestnosť: 3P1
Poverená osoba: PaedDr. Janette Gubricová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: doc. Mgr. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.
Členovia komisie: Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.
  PaedDr. Janette Gubricová, PhD.
  Mgr. Martin Brestovanský, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  teoretické základy sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva
  metodika sociálnej a výchovnej činnosti

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP
1. 8:50 9:00 Bednárová Jana Mgr. Jana Blusková PhDr. Peter Kusý, PhD.
2. 9:30 9:40 Ďorková Lenka1
3. 10:10 10:20 Hornáček Jakub Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. doc. PhDr. Martin Dojčár, PhD.
4. 10:50 11:00 Khim Erika2
5. 11:30 11:40 Michaličková Zlatica doc. PhDr. Martin Dojčár, PhD. Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.
6. 12:10 12:20 Otrubná Monika Mgr. Jana Balážová, PhD. PaedDr. Janette Gubricová, PhD.
7. 12:50 13:00 Zacharová Veronika PhDr. Peter Szeliga, PhD. Mgr. Martin Brestovanský, PhD.

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
1 študent je prihlásený na predmet ŠS (teoretické základy sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva a metodiku sociálnej a výchovnej činnosti)
2 študent je prihlásený na predmet ŠS (teoretické základy sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva)
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou