Dátum: 1. 5. 2020, pred štyrmi rokmi


 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii v akademickom roku 2019/2020 
2. aprobačný predmet

 

Dátum: 1. jún 2020
Miestnosť: 2P1
Poverená osoba: Mgr. Anna Sádovská, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Členovia komisie: doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
  Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
  Mgr. Anna Sádovská, PhD.
Tajomník: Mgr. Romana Podmaníková

 

Predmety štátnej skúšky: teória a prax vyučovania etickej výchovy

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta kombinácia
1. 08:50 09:00 Rebeka Václavíková Aj – Ev
2. 09:30 09:40 Dominika Molnárová B – Ev
3. 10:10 10:20 Romana Salmíková B – Ev
4. 10:50 11:00 Roman Pavlík M – Ev
5. 11:30 11:40 Dalibor Rampáček M – Ev
6. 12:10 12:20 Adriana Milotová Sj – Ev
7. 12:50 13:00 Ivana Pavolková Sj – Ev

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 11. máj 2020
Miestnosť: 4P1
Poverená osoba: Mgr. Anna Sádovská, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Členovia komisie: prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
  Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
  Mgr. Anna Sádovská, PhD.
Tajomník: Mgr. Romana Podmaníková

 

Predmety štátnej skúšky: diplomová práca s obhajobou
  predmet ŠS – teória a prax vyučovania etickej výchovy

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta školiteľ oponent
1. 08:50 09:00 Michaela Horniaková Dr. Martin Brestovanský doc. Andrej Rajský
2. 09:30 09:40 Katarína Kucirková Dr. Marek Wiessenganger Dr. Martin Brestovanský
3. 10:10 10:20 Sebastián Bokšay doc. Andrej Rajský Dr. Anna Sádovská
4. 10:50 11:00 Lenka Hlinková Dr. Anna Sádovská Dr. Ivan Podmanický
5. 11:30 11:40 Veronika Hrdlicová Dr. Martin Brestovanský Dr. Ivan Podmanický
6. 12:10 12:20 Veronika Drobná doc. Andrej Rajský Dr. Martin Brestovanský

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 19. máj 2020
Miestnosť: 5P1
Poverená osoba: PaedDr. Janette Gubricová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.
Členovia komisie: doc. PhDr. Martin Dojčár, PhD.
  PaedDr. Janette Gubricová, PhD.
  Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.
Tajomník: Mgr. Romana Podmaníková

 

Predmety štátnej skúšky: obhajoba diplomovej práce
  sociálna pedagogika a pedagogika voľného času

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta školiteľ oponent
1. 08:50 09:00 Fucsíková Michaela Dr. Kristína Liberčanová Dr. Peter Kusý
2. 09:30 09:40 Haršanová Klaudia doc. J. Gajdošíková Zeleiová Dr. Kristína Liberčanová
3. 10:10 10:20 Holešťáková Monika Dr. Naďa Bizová doc. J. Gajdošíková Zeleiová
4. 10:50 11:00 Hranaiová Veronika Dr. Kristína Liberčanová Dr. Janette Gubricová
5. 11:30 11:40 Simandelová Nikoleta⭐⭐ Dr. Jana Balážová Dr. Kristína Liberčanová
6. 12:10 12:20 Šobíšková Chiara doc. J. Gajdošíková Zeleiová Dr. Kristína Liberčanová
7. 12:50 13:00 Žiaková Dominika Dr. Martin Brestovanský doc. Martin Dojčár
8. 13:30 13:40 Žifčáková Andrea Dr. Ivan Podmanický doc. Andrej Rajský
9. 14:10 14:20 Zoričáková Magdaléna Dr. Peter Szeliga doc. J. Gajdošíková Zeleiová
10. 14:50 15:00 Bugalová Adela⭐⭐ Dr. Ivan Podmanický Dr. Marek Wiesenganger
11. 15:30 15:40 Suchanovská Katarína Dr. Janette Gubricová Dr. Naďa Bizová
12. 16:10 16:20 Pšenčíková Jana

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
externá forma štúdia
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 20. máj 2020
Miestnosť: 5P1
Poverená osoba: PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
Členovia komisie: doc. PhDr. Martin Dojčár, PhD.
  PhDr. Peter Szeliga, PhD.
  PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.
Tajomník: Mgr. Romana Podmaníková

 

Predmety štátnej skúšky: obhajoba diplomovej práce
  sociálna pedagogika a pedagogika voľného času

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta školiteľ oponent
1. 08:50 09:00 Duffeková Erika Dr. Anna Sádovská doc. Martin Dojčár
2. 09:30 09:40 Fillová Patrícia Dr. Janette Gubricová prof. Blanka Kudláčová
3. 10:10 10:20 Gregová Lenka Dr. Anna Sádovská doc. Martin Dojčár
4. 10:50 11:00 Hozdeková Sandra doc. J. Gajdošíková Zeleiová Dr. Ivana Šuhajdová
5. 11:30 11:40 Minčíková Daniela
6. 12:10 12:20 Novkov Denis Dr. Ivana Šuhajdová Dr. Peter Kusý
7. 12:50 13:00 Škrabáková Denisa Dr. Janette Gubricová prof. Blanka Kudláčová
8. 13:30 13:40 Slovinská Sára Dr. Peter Kusý Dr. Peter Szeliga
9. 14:10 14:20 Tomengová Tatiana prof. Blanka Kudláčová Dr. Marek Wiesenganger
10. 14:50 15:00 Vojtušová Lucia
11. 15:30 15:40 Ochabová Natália

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou