Medzinárodné vzťahy

Katedra spolupracuje s viacerými zahraničnými univerzitnými pracoviskami, či už na individuálnej báze, alebo v rámci riešenia zahraničných projektov a prípravy vedeckých publikačných výstupov, prijíma významné osobnosti z oblasti vied o výchove, ktoré prednášajú pre študentov, prípadne participujú na výučbe študentov doktorandského štúdia. Tiež prijíma vysokoškolských učiteľov a študentov v rámci programu Erasmus a iných grantových schém. Členovia katedry hosťujú na zahraničných univerzitách a sú členmi viacerých medzinárodných vedeckých združení a asociácií.

Aktuálne prebieha spolupráca v oblasti výskumnej, publikačnej a projektovej činnosti s nasledujúcimi univerzitnými pracoviskami:

 • School of Health and Social Care, University of Gloucestershire, Anglicko
 • Faculty of Education, Sofia University St. Kliment Ochridski, Sofia, Bulharsko
 • Facutly of Arts, University of Zagreb, Chorvátsko
 • Katedra občanské výchovy a filosofie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Ústav speciálně­‑pedagogických studií, Pedagogická fakulta, Universita Palackého, Olomouc, Česká republika
 • Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika
 • Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykova univerzita, Brno Česká republika
 • Katedra pedagogiky a psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
 • Katedra pedagogiky a psychológie, Fakulta prírodovedno­‑humanitná a pedagogická, Technická univerzita, Liberec, Česká republika
 • Department of Education, Faculty of Philosophy in Nišić, University of Montenegro in Podgorica, Čierna Hora
 • Education Department, National University of Ireland, Maynooth, Írsko
 • Institut of Education, Faculty of Philosophy, Ss Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
 • Bárczi Gusztáv Faculty of Special Needs Education, Eötvös Loránd University Budapest, Maďarsko
 • Faculty of Education and Psychology, Eötvös Loránd University, Budapest, Maďarsko
 • Lehrstuhl für Gehörlosen und Schwerhörigenpädagogik, Ludwig Maximilians Universität, München, Nemecko
 • Institut für Erziehungswissenschaften, Humboldt­‑Universität zu Berlin, Nemecko
 • Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki, Wydzial Pedagogiczny, Universytet Warszawski, Poľsko
 • Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz, Poľsko
 • Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno­‑Społeczny, Akademia Techniczno­‑Humanistyczna w Bielsku­‑Białej, Poľsko
 • Wydział Pedagogiczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Poľsko
 • Faculty of Education, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poľsko
 • Instytut pedagogiky specjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poľsko
 • Faculty of Psychology and Humanities, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poľsko
 • Faculty of History and Philosophy, Babes­‑Bolyai University, Cluj­‑Napoca, Rumunsko
 • Department of Education, Faculty of Arts, University of Maribor, Maribor, Slovinsko
 • Educational Research Institute, Ljubljana, Slovinsko
 • Department of Education Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovinsko
 • Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Srbsko
 • Faculty of Education, Complutense University, Madrid, Španielsko
 • LIPA – Laboratorio de Investigacion Prosocial Aplicada, Universitat Autonoma de Barcelona, Španielsko
 • Dipartimento di Scienze Umane – Comunicazione, Formazione, Lettere, Psicologia, Libera Università Maria Ss. Assunta, Rím, Taliansko
 • Facoltà di Scienze dell’Educazione, Università Pontificia Salesiana, Rím, Taliansko Facoltà di Scienze della formazione, Universita Cattolica del sacro Cuore, Milano, Taliansko
 • Institute of Higher Education of National Academy of Educational Sciences, Kyiv, Ukrajina
 • Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukrajina
 • Human Development and Family Science, University of Missouri, USA
 • PK Yonge Developmental Research School, College of Education, University of Florida, USA
 • Collegeville Institute for Ecumenical and Cultural Research at Saint John’s University, USA
 • International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University Law School, USA