Kontakt

Poštová adresa

Katedra pedagogických štúdií 
Pedagogická fakulta TU v Trnave

Priemyselná 4 
P. O. BOX 9

918 43  Trnava

Telefóne kontakty

+421 33 5939 550 sekretariát
+421 33 5516 047 fax (sekretariát dekana fakulty)

Adresa elektronickej pošty

adresa elektronickej pošty – sekretariát