Dátum: 28. 10. 2018, pred niekoľkými rokmi

Zámerom konferencie je vytvorenie priestoru na akademickú diskusiu orientovanú na význam vzťahu – relacionality v mravnej výchove, špecificky vo výchove charakteru a s dôrazom na možnosti etickej výchovy ako školského predmetu v slovenskom vzdelávacom systéme.