Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Nástroj fitrovania

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúca katedry prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. 421 531 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Zástupkyňa vedúcej katedry PaedDr. Viera Lagerová, PhD. 421 531 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Tajomník katedry Mgr. Tomáš Godiš, PhD. 428 534 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Sekretariát Mgr. Martina Mišíková 422 (pondelok, utorok) 530 adresa elektronickej pošty
220 (streda – piatok) 510
Študijný po­rad­ca Mgr. Tomáš Godiš, PhD. 428 534 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Katedrový správ­ca systému MAIS Mgr. Tomáš Godiš, PhD. 428 534 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Profesori
prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. 421 531 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Docenti
doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD. 421 531 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Odborní asistenti
Mgr. Tomáš Godiš, PhD. 428 534 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
PaedDr. Viera Lagerová, PhD. 421 531 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Terézia Struhárová, PhD. 428 534 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH