Dátum: 26. 10. 2022, predminulý rok

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Trnavskej univerzite Vás pozývame na premietanie filmu „Der junge Goethe“ (v nemeckom jazyku) spojené s odborným výkladom prof. Lívie Adamcovej a s následnou krátkou diskusiou so študentmi.

Podujatie sa uskutoční dňa 8. 11. 2022 v čase od 9.30 – 11.30 v miestnosti 3F2.

 

Všetci sú srdečne vítaní!

Terézia Struhárová, KNJaL

 

obrázok   obrázok