Dátum: 6. 10. 2022, predminulý rok

Dňa 4. 10. 2022 sa študenti 3. ročníka germanistiky spolu s vyučujúcimi na Katedre nemeckého jazyka a literatúry zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle Jána Palárika v Trnave. Na programe bolo predstavenie „Pomalý svet Roberta Castlea.“

  doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD. 
Katedra nemeckého jazyka a literatúry

 

obrázok