Dátum: 30. 9. 2022, predminulý rok

obrázok

Návšteva zástupcov Veľvyslanectva 
Spolkovej Republiky Nemecko na Slovensku

Na pozvanie vedenia Katedry nemeckého jazyka a literatúry navštívia Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity dňa 4. 10. 2022 zástupcovia nemeckého veľvyslanectva s cieľom nadviazania spolupráce a oboznámenia sa s výučbou nemeckého jazyka na fakulte, resp. s náročným procesom prípravy učiteľov nemčiny pre potreby slovenských škôl. Vedenie Pedagogickej fakulty pripravilo na tento deň prijatie pracovníkov veľvyslanectva u dekanky doc. Ing. Viery Peterkovej, PhD., po ktorom sa uskutoční stretnutie s pedagógmi katedry, ktorí chcú hostí oboznámiť, okrem iného, s novo akreditovaným študijným programom „učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry.“

Hlavným cieľom návštevy bude stretnutie a beseda so študentmi nemeckého jazyka, ktorí budú mať príležitosť diskutovať s predstaviteľmi veľvyslanectva na rôzne témy. Ešte pred besedou sa uskutoční prednáška na tému „Sprachpolitik Deutschlands“ (Jazyková politika Nemecka), ktorú prednesie Stefan Kruschke, kultúrny a tlačový atašé, ktorý navštívi univerzitu v sprievode právneho zástupcu Janeka Joostena. Po prednáške sa uskutoční beseda, v rámci ktorej sa bude diskutovať na tieto témy:

  • Systém vzdelávania a školstva v Nemecku.
  • Nemecko­‑slovenské kontakty v oblasti vzdelávania.
  • Kooperácia Veľvyslanectva SRN so slovenskými univerzitami.
  • Nemčina na Slovensku – súčasný stav a perspektívy.

Sme radi, že toto podujatie sa uskutoční na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a že bude prínosom predovšetkým pre študentov študijného programu „učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry“ a zatraktívni toto štúdium pre budúcich záujemcov. Na podujatie sme pozvali aj cvičnú učiteľku nemeckého jazyka na ZŠ Bottova, Mgr. Moniku Vaculíkovú, ktorá už roky organizuje praxe našich študentov.

 

Všetci záujemcovia o nemecký jazyk sú srdečne vítaní.

 

prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. 
vedúca Katedry nemeckého jazyka a literatúry