Dátum: 21. 9. 2022, predminulý rok

Katedra anglického jazyka a literatúry v spolupráci s Katedrou nemeckého jazyka a literatúry a Katedrou slovenského jazyka a literatúry organizuje v týždni od 26. 9. – 30. 9. dôležité jazykové podujatie „Európsky deň jazykov“.

KNJaL pripraví dve podujatia. Dňa 27. 9. o 12.50 hod. bude v miestnosti 4S1 premietanie filmu „Der junge Goethe“ (v nemeckom jazyku) spojené s odborným výkladom prof. Lívie Adamcovej a s následnou krátkou diskusiou so študentmi.

Dr. Tomáš Godiš pripraví podujatie tzv. „Uličku jazykov“ (termín a miesto upresníme dodatočne). Ide o celodenné podujatie, na ktorom naša katedra predstaví záujemcom a verejnosti študijný program a aktivity KNJaL. K dispozícii budú rôzne propagačné materiály a darčekové predmety, ktoré zabezpečí Dr. Godiš a Dr. Viera Lagerová prostredníctvom Goetheho inštitútu a firmy Volkswagen a. s.

Všetci záujemcovia sú na našich podujatiach vrelo vítaní!

 

Europäischer Tag der Sprachen 2022

Der Lehrstuhl für englische Sprache und Literatur veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur und dem Lehrstuhl für slowakische Sprache und Literatur in der Woche vom 26. 09. – 30. 09. eine wichtige Sprachveranstaltung „Europäischer Tag der Sprachen“.

Im Zusammenhang damit bereitet der Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur zwei Veranstaltungen vor. Am 27. September um 12.50 Uhr findet eine Filmprojektion „Der junge Goethe“ statt, die mit einer Vorlesung von prof. Lívia Adamcová und einer kurzen Diskussion mit den Studenten verbunden ist.

Dr. Tomáš Godiš bereitet die sog. „Gasse der Sprachen“ vor (Termin und Ort werden später festgelegt). Es geht um eine ganztägige Veranstaltung, an der das Studienprogramm und die Aktivitäten unseres Lehrstuhls den Interessenten und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Es stehen verschiedene Werbematerialien und Geschenkartikel zur Verfügung, die von Dr. Godiš und Dr. Viera Lagerová aus dem Goethe­‑Institut und der Firma Volkswagen a. g. gesichert werden.

 

Alle Interessenten sind an unseren Veranstaltungen herzlich willkommen!

 

Terézia Struhárová, KNJaL

obrázok

obrázok