Dátum: 7. 1. 2022, predminulý rok

obrázok obrázok obrázok

Pri príležitosti „Týždňa vedy na TU,“ ponúkla naša katedra početným záujemcom nasledujúcu prednášku spojenú s diskusiou:

Multikultúrna Európa, medzikultúrne vzťahy, transkultúrne regióny

obrázok

Naša multikultúrna Európa je pre svojich občanov často výzvou, ale je aj tým, čím vždy bola: bohatým, hodnotným kontinentom s kultúrnou a jazykovou rozmanitosťou.

Od pádu Berlínskeho múru sa v Európe rozvíja čoraz viac vzťahov. Dnes je teda tento starý kontinent miestom medzikultúrnych vzťahov a spoločného rozvoja. Väčšina univerzít v Európe, ako napríklad naša univerzita v Trnave, ponúka predmet „interkultúrna komunikácia.“ Európa rastie spoločne, bez medzikultúrnych kompetencií je len ťažko možné pracovať na modernom pracovisku. Svet práce a súkromná sféra sa stali viac transkultúrnymi, najmä v pohraničných regiónoch, ako je región medzi západným Slovenskom, východným Rakúskom a západným Maďarskom.

 

Na podujatí sme sa dotkli aj nasledujúcich tém:

  • V zmätku pojmov
  • Odporúčanie Európskej únie
  • Angličtina je nutnosťou, nemčina je výhodou
  • Znalosť cudzích jazykov Slovákov
  • Jazykové znalosti nestačia; interkultúrna komunikácia a kompetencia
  • Good practice: transkultúrne, cezhraničné projekty v regiónoch SK, HU, AT, CZ
  • Zhrnutie, otázky publika a diskusia