Dátum: 10. 10. 2021, pred tromi rokmi

V utorok (5. 10. 2021) sa vo vestibule Filozofickej fakulty TU v Trnave po ročnej prestávke opäť uskutočnilo podujatie „Ulička jazykov“. Toto podujatie sa konalo pri príležitosti osláv „Európskeho dňa jazykov 2021“ a jeho cieľom bolo upovedomiť širokú verejnosť o dôležitosti učenia sa cudzích jazykov. Naša katedra spolu so študentkami magisterského štúdia (Berenikou Macákovou, Katarínou Tomešovou a Máriou Poštekovou) ponúkla návštevníkom zaujímavé jazykové hry, jazykové hlavolamy, netradičné geografické informácie z germanofónnych krajín a iné aktivity. Dúfame, že si naši návštevníci všetky ponúknuté aktivity užili a už teraz sa tešíme na budúcoročné pokračovanie tohto vydareného podujatia.

obrázok obrázok

obrázok obrázok

obrázok obrázok

  Tomáš Godiš (KNJaL)