Dátum: 18. 12. 2019, pred piatimi rokmi

Študentky prvého a druhého ročníka magisterského štúdia v odbore nemecký jazyk a literatúra sa v decembri zúčastnili Workshopu „Schimpfwörter im DaF­‑Unterricht“ organizovaného rakúskym inštitútom „Österreich Institut.“

obrázok

Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch inštitútu v Bratislave pod vedením rakúskej lektorky Carly Ruprecht a bolo orientované na metodiku vyučovania expresívnych výrazových prostriedkov ako aj obsahu v kontexte vyučovania nemčiny ako druhého cudzieho jazyka.

obrázok

Workshop bol veľmi zaujímavý a vďaka odbornému prístupu pani lektorky sa stal veľmi inšpiratívnym didakticko­‑metodickým seminárom, kde sa naše študentky naučili, akým spôsobom sa dá vyučovať aj expresívny obsah vhodne, príjemne a hlavne prínosne. Aj touto cestou sa preto chceme poďakovať rakúskemu inštitútu a hlavne pani riaditeľke Mgr. Jane Homolovej za pozvanie na tento workshop.

  Tím Katedry nemeckého jazyka a literatúry TU