Dátum: 23. 11. 2019, pred piatimi rokmi

Dňa 20. 11. 2019 pripravila Katedra nemeckého jazyka a literatúry kultúrne podujatie pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a pádu Berlínskeho múru, v rámci ktorého sa premietal nemecký film Good bye, Lenin!

obrázok obrázok

V úvode odznela krátka prednáška spojená s prezentáciou, v ktorej Mgr. Tomáš Godiš, PhD. v krátkosti predstavil povojnovú situáciu v Nemecku a vysvetlil tiež príčiny a dôsledky stavby Berlínskeho múru ako aj jeho následný pád.

obrázok