Ing. Milan Štrbo, PhD.

blank space for profile photo

  Room: 426
  Extension: 533
  E‑mail: e-mail
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP

Education and Qualification Growth

Academic Degree: Bc., aplikovaná informatika, UCM Trnava, 2009
Ing., informatizácia a automatizácia v priemysle, MTF Trnava, 2011
PhD., informatizácia a automatizácia v priemysle, MTF Trnava, 2014

Areas of Teaching

 • databázové systémy,
 • informatika a spoločnosť,
 • multimédiá a internet,
 • operačné systémy a počítačová architektúra,
 • tvorba prezentácií,
 • tvorba softvéru.
 
Length of Teaching Experience:
 
13 years

Selected Publications

 • Štrbo, Milan – Tanuška, P. – Gese, A. – Smolárik, L.: The methodology proposal for the model­‑oriented safety analysis of dynamical systems. In Special Volume Issue : “Novel Trends in Production Devices and Systems II” NTPDS II 2014.
 • Štrbo, Milan – Tanuška, P. – Smolárik, L. – Hagara, I. – Gese, A.: Safety Analysis for Complex Dynamic Systems. In Vol. 404 : The 2013 2nd International Symposium on Manufacturing Systems Engineering (ISMSE 2013), 27–29 July 2013, Singapore, Singapore. S. 719–725.
 • Štrbo, Milan – Tanuška, P.: The process of preliminary hazard analysis for safety­‑critical systems. In International Doctoral Seminar 2012 : proceeding. Smolenice Castle, SR, 20–22 May 2012. Trnava : Alumni Press, 2012, s. 461–467. ISBN 978­‑80­‑8096­‑164­‑0.
 • Štrbo, Milan – Tanuška, P. – Gese, A.: The proposal of preliminary hazard analysis for safety­‑critical control systems. In Infokommunikacionnyje technologii v nauke, proizvodstve i obrazovanii : 5. meždunarodnaja naučno­‑techničeskaja konferencija, Kislovodsk, Stavropoľ, 2 – 6 maja, 2012. S. 162–167.
 • Štrbo, Milan – Tanuška, P. – Gese, A.: The proposal of the process of safety analysis for complex dynamic technology systems. In IDS 2013. International Doctoral Seminar 2013 [elektronický zdroj] : Proceedings of the 8th International Doctoral Seminar (IDS 2013), Dubrovnik, 13–15 May 2013. Zagreb : University f Zagreb, 2013, s. 355–360. ISBN 978­‑953­‑6071­‑40­‑1.
 • Štrbo, Milan – Tanuška, P. – Gese, A.: Modelovo­‑orientovaná bezpečnostná analýza dynamických systémov. Konferencia Modra – Harmónia 28. 11. 2013. Zvyšovanie energetickej bezpečnosti slovenskej republiky 2013.
 • Štrbo, Milan – Tanuška, P. – Gese, A.: Safety analysis for the complex dynamic technology systems and removing of the risks. In Central European conference on Information and Intelligent systems CECIIS 2013, 18–20 September 2013. ISSN 1847­‑2001 e‑ISSN 1848­‑2295.
 • Štrbo, Milan – Tanuška, P. – Gese, A.: Model­‑oriented safety analysis of dynamic technological systems. In Special volume issue “NovelTrends in Production Devices and Systems” NTPDS 2013.
 • Tanuška, P. – Štrbo, Milan – Gese, A. – Zahradníková, B.: The Dynamical Systems Safety Analysis by SQMD Method. In Special Volume Issue : Novel Trends in Production Devices and Systems II” NTPDS II 2014.
 • Smolárik, L. – Mudrončík, D. – Štrbo, Milan: Modeling and Control of Compression System. In Special Volume Issue : Novel Trends in Production Devices and Systems II” NTPDS II 2014.
 • Špendla, L. – Tanuška, P. – Štrbo, Milan: Model proposal for performance testing of safety­‑critical systems. Registrovaný: Web of Science. In Advances in Intelligent Systems Research [elektronický zdroj]. Atlantis Press. ISSN 1951­‑6851. Vol. 45 : 2013 Third International Conference on Control, Automation and Systems Engineering (CASE 2013), 28–29 August 2013, Auckland, New Zealand. ISBN 978­‑90786­‑77­‑81­‑9, online, s. 42–45.
 • Smolárik, L. – Mudrončík, D. – Štrbo, Milan: Compressor and Throttle Characteristics for Models. In Vol. 404 : The 2013 2nd International Symposium on Manufacturing Systems Engineering (ISMSE 2013), 27–29 July 2013, Singapore, Singapore. S. 200–206.
 • Tanuška, P. – Važan, P. – Kebísek, M. – Štrbo, Milan: The Procedure Proposal of Manufacturing Systems Management by Using of Gained Knowledge from Production Data. In WCECS 2012. Vol. II. : World Congress on Engineering and Computer Science 2012. Proceedings IAENG & IET. San Francisco, USA, 24–26 October 2012. S. 1405–1409.
 • Zobok, M. – Tanuška, P. – Štrbo, Milan: The middleware processing layer for the batch data flows. In Information and Knowledge Management : ICIKM 2012, 24–26 July 2012, Kuala Lumpur, Malaysia. Singapore : IACSIT Press, 2012, s. 88–92. ISBN 978­‑981­‑07­‑2761.
 • Stoffová, Veronika – Štrbo, Milan: The safety analysis for the safety­‑critical. ISSN 2313­‑1640. Vol. 2, special issue no. 4 (2015), p. 217–222. Kód EPC: ADE.
 • Štrbo, Milan – Stoffová, Veronika: The proposal of complex safety analysis for development of dynamical systems. In Edukacja – technika – informatyka. ISSN 2080­‑9069. Vol. 7, no. 1 (15), p. 185–193. Kód EPC: AFC.
 • Stoffová, Veronika – Štrbo, Milan: Vzdelávacie technológie na podporu vyučovania jazykov. In XXIX DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Loránd University in Budapest, Faculty of Informatics, 2016. ISBN 978­‑963­‑284­‑799­‑3. S. 231–240.
 • Štrbo, Milan: Model­‑Oriented Complex Safety Analysis of Dynamical Technological Systems by Method SQMD. In ICETA 2016. IEEE : Danvers, 2016. ISBN 978­‑1­‑5090­‑4699­‑7. Online. S. 327–333. Kód EPC: AFD.
 • Stoffová, Veronika – Štrbo, Milan: Educational technologies to support language teaching. In XXIX DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Loránd University in Budapest, Faculty of Informatics, 2016. ISBN 978­‑963­‑284­‑801­‑3. S. 35. Kód EPC: AFG.
 • Štrbo, Milan: Multimediálna prezentácia a automatizované testovanie vedomostí študentov vo vyučovacom procese (Multimedia presentation and automated testing of the students’ knowledge in the teaching process). In XXX DIDMATTECH 2017 – 2nd part. Trnava University, Faculty of Education, 2017. ISBN 978­‑80­‑568­‑0073­‑7. S. 144. Kód EPC: AFD.
 • Štrbo, Milan: Porovnanie sebahodnotiacich a skutočných vedomostí študentov z používania osobných počítačov (Comparison of students’ self­‑evaluation with their real knowledge of the use of personal computers). In XXX DIDMATTECH 2017 – 2nd part. Trnava University, Faculty of Education, 2017. ISBN 978­‑80­‑568­‑0073­‑7. S. 139. Kód EPC: AFD.
 • Štrbo, Milan: Domáca príprava študentov na stredných školách pomocou IKT prostriedkov (Home preparation of high schol students using ICT). In XXX DIDMATTECH 2017. Trnava University, Faculty of Education, 2017. ISBN 978­‑80­‑568­‑0029­‑4. S. 248. Kód EPC: AFD.
 • Štrbo, Milan – Bérešová, Jana – Vančová, Hana: A Comparison of Self­‑Evaluation and Evaluation of Using ICT in Home Learning. In Turkish Online Journal of Educational Technology. Special Issue for INTE 2017, October 2017. ISSN 21467242. Kód EPC: AFC.
 • Bérešová, Jana – Vančová, Hana – Štrbo, Milan: A Comparison of Different Approaches to Self­‑Evaluation Processes. In Turkish Online Journal of Educational Technology. Special Issue for INTE 2017, October 2017. ISSN 2146­‑7242. Kód EPC: AFC.
 • Vančová, Hana – Bérešová, Jana – Štrbo, Milan: An Impact of Legislation on Self­‑Evaluation Processes in Slovakia. In Turkish Online Journal of Educational Technology. Special Issue for INTE 2017, October 2017. ISSN 2146­‑7242 . Kód EPC: AFC.
 • Štrbo, Milan: Používanie elektronických vzdelávacích materiálov vo vyučovacom procese. In Edukacja – technika – informatyka w budowaniu lepszej przyszłości. Radom : Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno­‑Humanistycznego w Radomiu, 2018. ISBN 978­‑83­‑7351­‑860­‑5. ISSN 1642­‑5278. S. 43–50. Kód EPC: AEC.
 • Štrbo, Milan: The Proposal of Complex Safety Analysis for Development of Dynamical Systems. In Proceedings of the International Conference on Inventive Computing and Informatics (ICICI 2017), IEEE Xplore Compliant – Part Number: CFP17L34­‑ART. ISBN 978­‑1­‑5386­‑4031­‑9. Kód EPC: AFC.
 • Štrbo, Milan: Metodika vypracovania bezpečnostnej analýzy pre technologické dynamické systémy : Methodology for Developing a Safety Analysis for Technological Dynamic Systems. In Scientia et Eruditio. Trnava : Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, 2018. ISBN 2585­‑8556. Vol. 1, pp. 23–28. ⟨https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2018/​2/​1/​23­‑28 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩. Kód EPC: ADF.

Prijaté články – zatiaľ neuverejnené

 • Štrbo, Milan: Self­‑evaluation of knowledge from basic programming tasks. In 3rd International Conference on Inventive Computation Technologies (3rd ICICT 2018) conference proceedings and IEEE Xplore.
 • Štrbo, Milan: Domáca príprava študentov na vyučovanie pomocou IKT prostriedkov. Z–F LINGUA.
 • Štrbo, Milan: Testovanie vedomostí študentov pomocou interaktívnych cvičení. Z–F LINGUA.
 • Štrbo, Milan: Miera využívania interaktivity vo vyučovacom procese na základných školách. XXXII DIDMATTECH 2019, Trnava.

Elektronické učebnice

 • Horváth, Roman – Štrbo, Milan: Multimédiá a internet : teória : elektronická učebnica. 1. časť. Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a informatiky, 2015. 81 s. [6,27 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑941­‑4. Kód EPC: ACB.
 • Horváth, Roman – Štrbo, Milan: Multimédiá a internet : teória : elektronická učebnica. 2. časť. Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a informatiky, 2016. 69 s. [5,53 AH]. ISBN 978­‑80­‑568­‑0014­‑0. Kód EPC: ACB.
 • Horváth, Roman – Štrbo, Milan: Multimédiá a internet : teória : elektronická učebnica. 3. časť. Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a informatiky, 2016. 61 s. [4,53 AH]. ISBN 978­‑80­‑5680­‑020­‑1. Kód EPC: ACB.
 • Štrbo, Milan: Tvorba prezentácií. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. 45 s. [3 AH]. ISBN 978­‑80­‑568­‑0179­‑6. Kód EPC: ACB.

Citácie

 • Concept Definition for Big Data Architecture in the Education System, By: Michalik, P. – Stoffa, Ján – Zolotova, I.: Conference: IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI). Herlany, Slovakia, 23–25 January 2014. Sponsor(s): IEEE.
 • Learning Critical Thinking Without Teacher’s Presence, By: Hvorecky, J. – Korenova, L.: Conference: DIVAI 2018 – The 12th international scientific conference on Distance Learning in Applied Informatics. ISBN 978­‑80­‑7598­‑059­‑5 (print). ISSN 2464­‑7470 (print). ISSN 2464­‑7489 (on‑line).
 • Pšenáková, Ildikó: Interactive applications in the work of teachers. In Stoffová, Veronika – Zsakó, L. (eds.) XXIX DIDMATTECH 2016 : New Methods and Technologies in Education and Practice : [International Scientific and Professional Conference, Budapest 25–26 August 2016]. 2nd part. 1. vyd. Budapest : Eötvös Loránd University in Budapest, Faculty of Informatics, 2016. ISBN 978­‑963­‑284­‑800­‑6, s. 92–100. (3)
 • Koreňová, L. Symmetry in elementary education with the use of digital technologies and manipulations. In Szarková, D. – Letavaj, P. – Richtáriková, D. – Prašílová, M. (eds.) Aplimat 2017 [elektronický zdroj] : proceedings. First ed. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2017. ISBN 978­‑80­‑22746­‑50­‑2, s. 836–845. SCOPUS. (2)
 • Pšenáková, Ildikó – Bystrická, M. Interaktívna tabuľa ako inovatívny prvok v práci učiteľa = Interactive whiteboard as an innovative element in the work of teacher. In Edukácia : vedecko­‑odborný časopis, roč. 3, č. 1, 2019, s. 159–167. ISSN 1339­‑8725. (4)
 • Koreňová, L. – Veress­‑Bágyi, I. A kiterjesztett valóság alkalmazása az általános iskolai matematika tanulásban. In Stoffová, Veronika – Horváth, Roman (eds.) XXX DIDMATTECH 2017 : New Methods and Technologies in Education and Practice : [International Scientific and Professional Conference, Trnava 22–23 June 2017]. 2nd part. 1. vyd. Trnava : Trnava University in Trnava, Faculty of Education, 2017. ISBN 978­‑80­‑568­‑0073­‑7, s. 75–86. (4)
 • Koreňová, L. Use of mobile technology in various didactis situations in mathematics education in primary school. In Beseda, J. – Rohlíková, L. – Batko, J. (eds.) DisCo 2017 [elektronický zdroj] : open education as a way to a knowledge society : 12th international conference on Open education as a way to a knowledge society (DisCo). 1. vyd. Praha : Center for Higher Education Studies/Centrum pro studium vysokého školství, 2017. ISBN 978­‑80­‑86302­‑82­‑9, s. 335–352. WOS. (2)
 • Hvorecký, J. – Koreňová, L. Learning Critical Thinking Without Teacher’s Presence. In Turčáni, M. – Balogh, Z. – Munk, M. – Kapusta, J. – Benko, Ľ. (eds.) DIVAI 2018 [elektronický zdroj] : 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics, Štúrovo, Slovakia, 2–4 May 2018 : conference proceedings. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978­‑80­‑7598­‑059­‑5, s. 293–302. ISSN 2464­‑7470. WOS. (1)
 • Koreňová, L. et al. New Directions in Nationwide Technology Integration into Mathematics Teaching: The Geomatech Project. In Turčáni, M. – Balogh, Z. – Munk, M. – Kapusta, J. – Benko, Ľ. (eds.) DIVAI 2018 [elektronický zdroj] : 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Štúrovo, Slovakia, 2–4 May 2018 : conference proceedings. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978­‑80­‑7598­‑059­‑5, s. 81–90. ISSN 2464­‑7470. WOS. (1)
 • Pšenáková, Ildikó – Szabó, T. Interactivity in learning materials for the teaching. In Jakab, F. (eds.) ICETA 2018 [elektronický zdroj] : 16th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications : proceedings : 15–16 November 2018 Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2018. ISBN 978­‑1­‑5386­‑7912­‑8. CD­‑ROM, s. 445–450. WOS. (1)
 • Różowicz, M. – Molga, A. Systemy komputerowe oparte na zintegrowanych modelach danych. In Stoffová, Veronika – Zsakó, L. (eds.) XXIX DIDMATTECH 2016 : New Methods and Technologies in Education and Practice : [International Scientific and Professional Conference, Budapest 25–26 August 2016]. 2nd part. 1. vyd. Budapest : Eötvös Loránd University in Budapest, Faculty of Informatics, 2016. ISBN 978­‑963­‑284­‑800­‑6, s. 57–66. (3)

Selection of Participating in the Project

 • 14.12 VEGA Využitie dolovania údajov v riadení výrobných systémov, garant: doc. Ing. Pavel Važan, PhD., pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky (MTF), začiatok: 1. 1. 2011, ukončenie: 31. 12. 2013.
 • KEGA 010UJS­‑4/2014 Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní (2014 – 2016) – riešiteľ.
 • KEGA 012TTU­‑4/2018 Interaktívne animačno­‑simulačné modely vo vzdelávaní – riešiteľ.
 • KEGA 015TTU­‑4/2018 Interaktivita v elektronických didaktických aplikáciách – zástupca vedúceho projektu.
 • SK­‑PT­‑2015­‑0013 Samohodnotenie relevantné pre základné a stredné školy ako proces k zlepšovaniu sa a zabezpečovaniu kvality. Slovensko – Portugalsko 2015.
 • KEGA 012TTU­‑4/2021 Integrácia využívania dištančných výučbových procesov a tvorby elektronických učebných materiálov do edukácie budúcich pedagógov, zástupca vedúceho projektu, 2021 – «rieši sa» (predpokladané ukončenie riešenia 2023).
 • KEGA 013TTU­‑4/2021 Interaktívne animačno­‑simulačné modely pre deep learning, člen riešiteľského kolektívu, 2021 – «rieši sa» (predpokladané ukončenie riešenia 2023).

Please, select one of informational tabs.