doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.

blank space for profile photo

  Room: 429
  Extension: 535
  E‑mail: e-mail
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP

Education and Qualification Growth

Academic Degree: Mgr., matematická analýza, Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava, 1982
RNDr., matematická analýza, Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava, 1986
Scientific Degree: CSc., matematická analýza, Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava, 1994
The Scientific‑pedagogical Degree: doc., matematika, Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava, 2003

Enumeration of Employments

 • 2013 – dodnes – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, docent
 • 1998 – 2012 – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odborný asistent, docent
 • 1991 – 1997 – Materiálovo technologická fakulta STU Bratislava so sídlom v Trnave, odborný asistent
 • 1984 – 1991 – Výskumný ústav energetický Bratislava, výskumný pracovník
 • 1982 – 1983 – Matematický ústav UK Bratislava
 • 1982 – 1982 – VŠT Košice, odborný asistent

Areas of Teaching

 • matematická analýza 1,
 • matematická analýza 2,
 • elementárna matematika 2,
 • numerická matematika 1.
Management of Theses (ongoing / completed)
  Dissertation: 0/2

Selected Publications

 • Holá, Ľ. – Holý, D.: Relation between minimal USCO and minimal CUSCO maps. In Portugaliae Mathematica, vol. 70, Fasc. 3, 2013, 211–224.
 • Holá, Ľ. – Holý, D.: Pointwise convergence of quasicontinuous mappings and Baire spaces. In Rocky Mountain Journal, volume 41, numer 6, 2011 p. 1883–1894.
 • Holá, Ľ. – Holý, D.: Minimal USCO Maps, densely continuous forms and upper semicontinuous functions. In Rocky Mountain Journal, Volume 39, Numer 2, 2009 p. 545–562.
 • Holý, D. – Vadovič, P.: Densely continuous forms, pointwise topology and cardinal functions. In Czechoslovak Math. Journal, 58(133) (2008), 79–92.
 • Holý, D: A Uniform convergence on spaces of multifunctions. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139­‑9918. 57(2007) No. 6, 561–570.
 • Maio, G. Di. – Holá, Ľ. – Holý, D. – McCoy, R. A.: Topologies on the space of continuous functions. In Topology and its Applications. ISSN 0166­‑8641. 1998, roč. 86, č. 2, s. 105–122.

Selection of Participating in the Project

 • VEGA 1/0094/08 Metódy viachodnotovej analýzy a spojitostné vlastnosti multifunkcií, riešiteľ.
 • APVV­‑0269­‑11 Funkcionálne priestory, bornológie, hyperpriestory a topologické štruktúry, riešiteľ.
 • VEGA 1/0271/13 Modelovanie alternatívneho transferu rizika v procese poistenia, riešiteľ.

Please, select one of informational tabs.