Dátum: 1. 10. 2022, predminulý rok

Milé kolegyne, kolegovia, študentky a študenti,

 

v týždni medzi 3. – 7. októbrom nás navštívia učitelia z Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, dr Agnieszka Molga a dr inż Jacek Woloszyn. V rámci ich návštevy sa budú realizovať aj prednášky na nimi zvolené témy z informatiky.

 

Ich oficiálny program výučby v rámci Erasmus+ učiteľskej mobility je nasledujúci:

dr Agnieszka Molga: Prednáška na tému CAD systémy – utorok, 4. 10. 2022 od 12:00 do 13:00 hod., učebňa 4T2. Prednáška bude orientovaná populárne.

dr inż Jacek Woloszyn: Kombinovaná prednáška s cvičením na tému Objektovo orientované programovanie v prostredí Python (minikurz) – streda, 5. 10. 2022 od 12:00 do 14:35 hod. (s malou desaťminútovou prestávkou v strede), učebňa 4T2.

 

Prednášky a minikurz sú určené pre všetkých študentov informatiky.