Dátum: 15. 6. 2018, pred niekoľkými rokmi

V piatok 8. júna 2018 úspešne prebehol 6. ročník Česko­‑slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky (ďalej ŠVK DI) na FPV UKF v Nitre.

obrázokobrázok

ŠVK DI poskytuje príležitosť pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na prezentovanie vlastných vedeckých a odborných prác z oblasti vyučovania informatiky. Cieľom prác má byť skvalitnenie vyučovania informatiky (prípadne iných predmetov) v materských, základných a stredných školách prostredníctvom využitia moderných digitálnych technológií.

obrázokobrázok

Práce prihlásené do súťaže boli posudzované odbornou komisiou. Najlepšie práce v každej sekcii boli odmenené.

ŠVK DI je podporená z projektu APVV­‑15­‑0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy.

ŠVK DI je organizovaná v spolupráci s občianskym združením eTeacher, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) teacher.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) a s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

obrázok

Súťažné práce Česko­‑slovenského kola ŠVK DI z Trnavskej univerzity v Trnave

Názov práce: Vyučovanie programovania v jazyku C# vytváraním hier v prostredí UNITY3D
Autor práce: Ján Kožlej
Vedúci práce: prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
   
Názov práce: Animačno­‑simulačné modely vo vyučovaní základov algoritmizácie a programovania
Autor práce: Štefánia Lapšanská
Vedúci práce: prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
   
Názov práce: Elektronická učebnica programovania v prostredí Lazarus
Autor práce: Lucia Gáliková
Vedúci práce: PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD.

Ocenené práce našich študentov

Sekcia Edukačný softvér

3. miesto

Animačno­‑simulačné modely na podporu vyučovania základov algoritmizácie a programovania 
Štefánia Lapšanská, PdF TU Trnava

Sekcia Metodické a výskumné práce

4. miesto

Vyučovanie programovania v jazyku C# vytváraním hier v prostredí Unity3D 
Ján Kožlej, PdF TU Trnava

Úplný zoznam ocenených študentov a ďalšie fotografie z ŠVK DI nájdete na stránke Česko­‑slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)