Dátum: 2. 11. 2017, pred niekoľkými rokmi

obrázok

Katedra matematiky a informatiky

Vás srdečne pozýva a prednášku

 

Kerstin V. Siakas, Ph.D., M.Sc.

z Univerzity v Solúne (Thessaloniki, Grécko) na tému

Using Social Media in Higher Education

 

Prednáška sa bude konať dňa 7. 11. 2017

v miestnosti 4S1 v čase 9:30 – 11:00 hod.

 

obrázok

 

Študenti učiteľstva informatiky, ktorí majú v tom čase výučbu predmetov informatiky alebo matematiky, sú v prípade účasti na prednáške z výučby ospravedlnení.