Dátum: 11. 12. 2016, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 12. 12. 2016, pred niekoľkými rokmi

Vedecká spoločnosť John von Neumann Computer Society (NJSZT) v Budapešti udelila našej kolegyni z Katedry matematiky a informatiky cenu „Tarján díj“ za vynikajúce výkony preukázané pri vyučovaní a popularizácii výpočtovej techniky, za príkladnú cezhraničnú spoluprácu, za aktívnu účasť v medzinárodných výskumných projektoch.

obrázok

doc. Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. bola v rokoch 2008 – 2012 prodekankou pre vedu a výskum Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, od roku 2014 pracuje na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zúčastňuje sa na viacerých medzinárodných projektoch, v rámci ktorých spolupracuje aj s Univerzitou Eötvösa Loránda v Budapešti. Je spoluautorkou knihy Médiapedagógia (v maďarskom jazyku).

 


Ďalšie informácie (v maďarskom jazyku): http://njszt.​hu/​neumann/​hir/​20161130/​dijazottaink­‑2016 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)