Dátum: 31. 1. 2019, pred piatimi rokmi

Chart, pie chart.

Na Katedre chémie sme ukončili riešenie trojročného projektu KEGA. Jeho cieľovým výstupom je rozsiahla 575­‑stranová kniha Chémia a spoločnosť. Ide o prvú slovenskú učebnicu prinášajúcu alternatívny obsah pre stredné školy s nechemickým zameraním. Ponúka pohľad chemikov na život okolo nás. V prvých kapitolách predstavuje vedu, históriu a základy chémie, ďalej sa venuje látkam, s ktorými sa každodenne stretávame: vzduch, voda, zlúčeniny uhlíka (vrátane plastov), fosílne a najmä obnoviteľné zdroje energie, čistiace a kozmetické prostriedky (s dôrazom na ich bezpečné používanie), liečivá a nové materiály v medicíne. Ďalšie kapitoly sa venujú látkam pre poľnohospodárstvo a výživu (zloženiu potravín, potravinovým aditívam, zásadám zdravej výživy). Publikácia pripomína nevyhnutnosť dodržiavania zásad pre udržateľný život a ostražitosť pri spracovávaní nových informácií (rozpoznanie vedecky nepodložených konšpiračných teórií a výmyslov). Určená je učiteľom a študentom všetkých typov stredných škôl, študentom učiteľstva chémie a tiež širokej verejnosti. Cieľom autorov je prispieť k lepšiemu obrazu chémie v očiach verejnosti a vychovať občanov k zodpovednému správaniu sa a ochrane lokálneho i globálneho životného prostredia.