Dátum: 30. 11. 2018, pred niekoľkými rokmi

Dňa 14. 11. 2018 privítali členovia Katedry chémie zahraničných hostí Rajana Karmacharya a Khema Raj Bhatta zo St. Xavier’s College v Kathmandu v Nepále. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci programu Erasmus+ pod záštitou prodekanky PdF TU pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Mgr. Dany Masarykovej, PhD.

Hlavnou témou diskusie bolo porovnanie koncepčných zámerov vyučovania chémie v oboch krajinách a využitie vedeckých poznatkov v didaktickom stvárnení obsahu chemických problematík. Boli identifikované aj oblasti výskumu, v ktorých by mohli inštitúcie spolupracovať na poli chémie i chemického vzdelávania a možnosť vybudovania spolupráce medzi inštitúciami v oblasti chemického vzdelávania a výskumných aktivít.

Na záver stretnutia si hostia prehliadli laboratória s technologickým zariadením. Veríme, že nepálski kolegovia si zo stretnutia odniesli podobne pozitívne dojmy ako naši pedagógovia. Prajeme im veľa pedagogických a vedeckých úspechov.

obrázok 
obrázok 
(Foto: D. Masaryková)