Dátum: 13. 11. 2021, pred tromi rokmi

obrázok

Týždeň vedy a techniky 
s Katedrou chémie PdF TU

8. – 14. november 2021

Uvedomili ste si niekedy, čoho všetkého sa dotknete, než si umyjete ruky? Kam až sa dostane aerosól, keď si človek kýchne, a nezakryje si pri tom ústa? Ako nás nosenie rúška a respirátora chráni? To naozaj musíme umyť zeleninu prv než ju pokrájame do šalátu?

obrázokobrázokobrázok

Na tieto a mnohé ďalšie otázky pomohli nájsť odpovede viac ako 400 žiakom základných a stredných škôl z Trnavy a okolia študentky učiteľstva chémie z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Použitím sady GloGerm otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – špeciálneho prášku, gélu a aerosólu viditeľného pod UV svetlom zviditeľnili inak neviditeľné mikroorganizmy, simulovali šírenie patogénov od zdroja nákazy či zisťovali, ako dobre si umývame ruky. Výsledok? Prekvapení žiaci, množstvo otázok, palec hore od učiteľov, skúsenosti pre budúcich pedagógov. Skrátka jeden vydarený Týždeň vedy.

Ďakujeme študentkám záverečného ročníka učiteľstva chémie: Bc. Soni Bestwinovej, Bc. Kristíne Bielej, Bc. Diane Bošanskej, Bc. Patrícii Megovej, Bc. Silvii Farskej, Bc. Miroslave Heregovej, Bc. Dominike Hrmovej, Bc. Michaele Pagáčovej, Bc. Daniele Kováčovej, Bc. Lee Kovalčíkovej, Bc. Natálii Kubjatkovej, Bc. Terézii Ontkocovej, Bc. Erike Podolákovej, Bc. Lucii Rúčkovej, Bc. Karin Schildovej a Bc. Jane Urbanovej.

Tím Katedry chémie PdF TU

obrázokobrázok 
obrázok

obrázok