Dátum: 25. 10. 2021, pred tromi rokmi

obrázok

Mesto Trnava, občianske združenie Lifestarter a desiatka ďalších partnerov prepojili aktérov v oblasti vzdelávania pôsobiacich v Trnave a dňa 22. októbra 2021 zorganizovali festival Učiaca sa Trnava. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Program pre učeniachtivých ponúkal množstvo rozhovorov so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi, workshopy, kultúrne predstavenia a ďalšie rôznorodé aktivity v priestoroch Divadla J. Palárika, na Trnavskej radnici, na Nádvorí, či v Malom Berlíne v Trnave.

obrázok obrázok obrázok

Nechýbali sme. Študenti a doktorandi Katedry chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pripravili pre žiakov základných škôl rôznorodé vzdelávacie, zábavné a popularizačné aktivity s chemickým a technickým charakterom. V chemickej časti sa mohli návštevníci oboznámiť so záhadnou nenewtonovskou (nie)kvapalinou, odpáliť acetylénovú raketu, pozorovať Sochu slobody pod mikroskopom (pozorovanie modrozelenej patiny – medenky, ktorá vzniká na medených a bronzových predmetoch vplyvom počasia), vytvoriť netradičný elektrický obvod a realizovať niekoľko ďalších zaujímavých pozorovaní. Pre malých i veľkých technikov sme mali pripravené ozubené kolesá, ktorých pomocou sme zisťovali princíp fungovania ručného mixéra či prevodoviek na bicykli.

Náš tím sa tešil veľkému záujmu návštevníkov. Chémia opäť ukázala svoju atraktívnu tvár, prostredníctvom zaujímavých aktivít odhaľovala a vysvetľovala javy, ktoré okolo seba pozorujeme. Dôležitú skúsenosť so zvedavými žiakmi získali aj študentky učiteľstva chémie, ktoré záujemcov skúmaním sprevádzali. Ich budúci žiaci sa majú na čo tešiť!

Ďakujeme predovšetkým

Mgr. Dominike Koperovej, Mgr. Viktórii Kohutiarovej, Bc. Soni Bestwinovej, Bc. Kristíne Bielej, Bc. Miroslave Heregovej, Bc. Daniele Kováčovej, Bc. Erike Podolákovej a Bc. Lucii Rúčkovej