Dátum: 8. 2. 2021, pred tromi rokmi

 

Priatelia chémie, záujemcovia o štúdium učiteľstva chémie, zvedavci, aj Vy, ktorí ste sa sem len tak zatúlali, tento rok pre Vás nemôžeme otvoriť dvere našich laboratórií a učební.

obrázok obrázok
obrázok obrázok

Rovnako ako minulý rok, Vám však chceme ponúknuť množstvo zábavy i učenia sa s chémiou a o chémii.

Naši študenti, budúci učitelia chémie, Vám i Vašim učiteľom pripravili zaujímavé, efektné, doma realizovateľné a pozorovateľné chemické reakcie a javy, ktoré nie len pobavia, ale aj poučia. Touto cestou sa Vám tiež chceme predstaviť a pozvať Vás k nám až to situácia dovolí – spolu s Vašimi učiteľmi do našich laboratórií na hodiny chémie alebo študovať a stať sa tak učiteľom, ktorý bude čaro chemickej vedy sprostredkovávať ďalej svojim žiakom.

Vyskúšajte sa spolu s nami hrať s ohňom (oheň 1, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) oheň 2 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), zapaľovať plyn, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) plynom strieľať, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) či plynom hasiť. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Nechajte vybuchnúť bubliny otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) plné vodíka a kyslíka. Zapáľte spolu s nami dokonca aj ľad otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (od 3:12) alebo vyrobte handru, ktorú môžete zahasiť rukou. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Nachystajte sa na Halloween už teraz prípravou falošnej krvi. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Pozorujte reakcie, pri ktorých sa mení farba „len tak,“ keď obsah nádoby zamiešate (farebná reakcia 1, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) farebná reakcia 2 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Vyrobte kryštály otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) za pár minút. Vyperte „špinavé peniaze“ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) a napíšte správu tajným písmom, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ktoré viete „odtajniť“ len Vy. Pripravte zubnú pastu pre slona otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) i efektnú olejovú lampu. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Priveďte k životu hady vyliezajúce z popola. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Zaujali sme Vás? Výborne. Nezostaňte však len pri efektnosti javov, ktoré pozorujete, ale spolu s budúcimi učiteľmi chémie odhaľte, aké chemické reakcie a procesy sa za nimi skrývajú.

 

Prajeme veľa zábavy i poučenia a budúci rok sa vidíme u nás, priatelia.

Tím Katedry chémie PdF TU