Dátum: 17. 10. 2019, pred piatimi rokmi

Katedra chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
a Slovenská chemická spoločnosť si Vás dovoľuje pozvať na prednášku

PaedDr. Kataríny Kotuľákovej, PhD.,

s názvom:

Koncepcia prírodovedného vzdelávania a dnešný učiteľ.

Prednáška sa uskutoční 23. 10. 201914:00 
vo veľkej aule starej budovy FChPT STU v Bratislave.


Viac informácií nájdete na http://www.​schems.​sk/​chemicke­‑horizonty/​koncepcia­‑prirodovedneho­‑vzdelavania­‑a­‑dnesny­‑ucitel otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).