Dátum: 17. 10. 2019, pred piatimi rokmi

Katedra chémie PdF TU Vás pozýva na popularizačnú prednášku svojho zamestnanca

 

RNDr. Vladimír Frištáka, PhD.,

s názvom

Biouhlie v manažmente životného prostredia: čierna je nová zelená,

 

ktorá sa uskutoční v rámci cyklu prednášok Veda pri víne 6. 11. 2019 
pod záštitou kolegov z Ústavu výskumu progresívnych technológií MTF STU v Trnave.

Prednáška je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019.

 

obrázok