Dátum: 20. 8. 2019, pred piatimi rokmi

Dňa 5. augusta 2019 sa študentky chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity zúčastnili prázdninového programu v Centre voľného času Kalokagatia v Trnave. S ich pomocou sa tu prázdninujúce deti naučili niečo o rôznych plynoch či neutralizácii a pripravili si vlastnú limonádu z prísad, ktoré asi doteraz nepoužívali, sliz či výbušné bubliny.

Študentkám, ktoré si uprostred leta našli čas, ďakujeme za spoluprácu.

  Bc. Lucia Trnková 
Bc. Kristína Pelikánová 
Bc. Kamila Hudcovičová 
Bc. Mária Antálková 
Bc. Radka Oravcová 
Bc. Terézia Fojtíková 
Bc. Vanesa Velšicová 
Bc. Slávka Melicheríková
  Za Katedru chémie PdF TU 
PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

 

obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok