Dátum: 11. 12. 2018, pred niekoľkými rokmi

Medzinárodný rok periodickej tabuľky 2019, vyhlásený valným zhromaždením OSN pri príležitosti 150. výročia objavu periodického zákona Dmitrijom Ivanovičom Mendelejevom, sme v miernom predstihu na Katedre chémie privítali druhým, doplneným vydaním periodickej tabuľky „Pôvod názvov chemických prvkov.“

Sprievodný text k tabuľke tvorí 28­‑stranová publikácia s tým istým názvom, v ktorej ukazujeme, ako sa v histórii objavov chemických prvkov menili spôsoby prideľovania mien novoobjaveným, resp. novopripraveným prvkom. Všetky známe chemické prvky – ktorých je v súčasnosti už 118 – sú v práci rozdelené do desiatich skupín podľa pôvodu svojho názvu. Súčasťou práce sú námety pre učiteľov na využitie tejto učebnej pomôcky, určenej najmä na hodiny chémie v 8. ročníku základnej školy a v tercii osemročného gymnázia.

obrázok