Dátum: 7. 12. 2018, pred niekoľkými rokmi

Na návrh Trnavskej Univerzity v Trnave priznala Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov 12. novembra 2018 RNDr. Vladimírovi Frištákovi, PhD.Katedry chémie Pedagogickej fakulty vedecký kvalifikačný stupeň IIa.

K tomuto úspechu mu blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v jeho profesionálnom pôsobení vo výskume a vzdelávaní študentov, publikačnej činnosti a vo zviditeľňovaní pracoviska a univerzity. Sme radi, že na TU vyrastá ďalšia osobnosť, ktorá sa dokáže vedecky angažovať.

doc. RNDr. Vladimír Frišták, PhD. je analytický chemik, vo svojej práci sa venuje štúdiu spracovania čistiarenských kalov pyrolýznou úpravou a potenciálneho využitia vznikajúcich produktov ako pôdnych aditív v procese fortifikácie fosfor­‑deficitných pôd.