Dátum: 31. 8. 2018, pred niekoľkými rokmi

Katedra chémie, ktorá iniciovala podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou a AIT Austrian Institute of Technology, získala následne od partnerskej inštitúcie unikátny prototyp rotačného pyrolýzneho zariadenia na termochemickú konverziu biomasy v prísne anoxickej atmosfére a pri teplotách 300 – 500 °C.

obrázok

obrázok

Pyrolýzny reaktor pracuje vo vsádzkovom režime a proces karbonizácie umožňuje vyprodukovať niekoľko kilogramov výsledného produktu v jednej vsádzke.

obrázok

Výsledný produkt, označovaný ako biouhlie, predstavuje kľúčový moment vo vedeckej orientácii členov katedry chémie RNDr. Vladimíra Frištáka, PhD.doc. RNDr. Martina Pipíšku, PhD.

obrázok