Dátum: 23. 2. 2018, pred niekoľkými rokmi

V dňoch 8. – 9. februára 2018 sa v priestoroch základnej školy Narnia v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie zo série školení učiteľov zapojených do projektu ExpEdícia Skús, skúmaj, spoznaj, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) na ktorom ako lektori participujú aj didaktici a študenti Katedry chémie PdF TU (prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD., Bc. Nikola Kubíčková, Bc. Martina Hošálová, Bc. Jana Kocunová, Bc. Simona Polláková, Bc. Simona Stanková, Bc. Klaudia Olejárová, Bc. Denisa Rožeková, Bc. Dávid Dlholucký).

 

obrázok 
|obrázok 
|obrázok

 

Súčasťou programu bola návšteva induktívne vedeného vyučovania biológie a geografie, jeho analýza, predstavenie a práca s novými biologickými, chemickými, fyzikálnymi a geografickými aktivitami formou workshopov, návrhy a diskusia dotýkajúca sa evaluácie induktívnej činnosti žiakov, diskusia s vedením zapojených škôl a mnoho ďalších podnetných aktivít.

 

obrázok 
|obrázok 
|obrázok

 

Viac ako 40 učiteľov malo možnosť oboznámiť sa, vyskúšať si a odniesť do svojich tried konkrétne aktivity, ktoré sprostredkúvajú prírodovedný obsah v slovenskom kontexte stále „tak trochu inak“. Učiteľ tu „nevysvetľuje“. Žiak je ten, ktorý skúma, skúša a tak spoznáva.

 

obrázok 
|obrázok 
|obrázok