Dátum: 17. 10. 2020, pred štyrmi rokmi

 

Študenti pedagogickej fakulty, pod vedením pani doc. PaedDr. Jany Fančovičovej, PhD., sa dňa 9. 10. 2020 spolupodieľali ako lektori na podujatí organizovaného CVČ Kalokagatia v Trnave pri príležitosti Svetového dňa zvierat, ktorý si každoročne pripomíname 4. októbra. Zámerom podujatia bolo prezentovať deťom materských škôl hlavný zmysel Svetového dňa zvierat, a to uvedomiť si význam živočíchov v prírode a dôležitosť ich ochrany.

Študenti v zložení Bc. Monika Bestwinová, Bc. Zuzana Bačíková, Bc. Daniela Kontríková, Bc. Emma Tkáčiková, Bc. Michaela Svrčková, Bc. Kristína Brutovská, Bc. Adela Kaššovicová, Bc. Kristína Porubanová, Bc. Babišová prezentovali slimáky, kalifornské dážďovky, žižiavky, koníky, múčne červy, svrčky, akváriové rybičky a myši, a teda živočíšne druhy, ktoré sú vo všeobecnosti medzi deťmi považované za menej obľúbené. Cieľom prezentácie bolo budovať pozitívny vzťah detí k živočíchom a k samotnej prírode.

Organizácia podujatia sa riadila podľa aktuálnych nariadení ÚVZ SR a ministerstva školstva SR.

 

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

 

Študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu katedry biológie.