Dátum: 24. 10. 2019, pred piatimi rokmi

V termíne od 25. 9. do 27. 9. sa v Bojniciach uskutočnili Terénne cvičenia zo živej a neživej prírody pod vedením Dr. Alžbety Hornáčkovej, doc. Jozefa Kováčika a Dr. Ladislava Pekárika. Študenti 3. ročníka biológie sa podieľali na odbere vzoriek rýb elektrickým agregátom, vyskúšali si odber vzoriek bentických bezstavovcov, spoznali rastliny okolia Bojníc a navštívili zaujímavé geologické a paleontologické lokality. Večer sa spoločne s vyučujúcimi venovali určovaniu nazbieraných rastlín a bentických bezstavovcov. Terénne cvičenia boli ukončené návštevou Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach.

 

obrázok obrázok obrázokobrázok obrázok obrázokobrázok