Dátum: 7. 10. 2019, pred piatimi rokmi

Študenti Pedagogickej fakulty pod vedením doc. PaedDr. Jany Fančovičovej, PhD. dňa 4. 10. 2019 participovali ako lektori na podujatí organizovaného Centrom voľného času (CVČ) Kalokagatia v Trnave pri príležitosti Svetového dňa zvierat. Študenti v zložení Mgr. Žaneta Dodeková, Mgr. Dominika Koperová, Mgr. Natália Priškinová, Bc. Daniela Kontríková, Bc. Emma Tkáčiková a Mgr. Mário Szikhart prezentovali deťom materských škôl a prvého stupňa základných škôl najmä živočíšne druhy, ktoré sú vo všeobecnosti považované za neobľúbené. Medzi hlavné poslanie Svetového dňa zvierat patrí uvedomenie si významu živočíchov v prírode a dôležitosť ich ochrany, čo bolo aj zámerom každoročne organizovaného podujatia, ktorého sa zúčastňujú aj naši študenti.

obrázok
obrázok
obrázok
obrázok
obrázok
obrázok
obrázok
obrázok

Študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Katedry biológie.