Dátum: 12. 3. 2019, pred piatimi rokmi

Oznamujeme študentom (ktorí vypracúvajú svoje záverečnej práce v odbore chémia alebo biológia), že zadania svojich záverečných prác si môžu prebrať na sekretariáte KCH a KB od pondelka (18. 3. 2019) a to každý deň, v rámci pracovnej doby, teda od 7:30 do 15:30.

V prípade, že si študent nemôže zadanie prebrať, môže poveriť svojho spolužiaka, aby mu zadanie prebral, alebo osloviť pani Dovičičovú e‑mailom.