Dátum: 4. 5. 2018, pred niekoľkými rokmi

Dňa 2. 5. 2018 sa konala exkurzia študentov druhého ročníka učiteľstva biológie v Botanickej záhrade Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením doc. RNDr. Jozefa Kováčika, PhD. Študenti s entuziazmom spoznávali okrasné i úžitkové rastliny na vonkajších plochách i tropické rastliny v skleníkoch, ako ilustrujú vybrané fotografie:

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

 


 

Dňa 18. 4. 2018 v rámci predmetu pestovateľské práce študenti tretieho ročníka učiteľstva biológie pomohli s úpravou areálu Botanickej záhrady v Trnave (v správe MtF STU v Bratislave) pod vedením RNDr. Alžbety Hornáčkovej, PhD. Súbežne sa uskutočnila ukážka ornitologickej práce pod vedením vedúceho Katedry biológie prof. RNDr. Alfréda Trnku, PhD.

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok