Dátum: 28. 3. 2018, pred niekoľkými rokmi

Počas marca 2018 hostila Katedra biológie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity 52. ročník krajského kola biologickej olympiády pod vedením predsedníčky RNDr. Alžbety Hornáčkovej, PhD. K úspešnému priebehu krajského kola prispeli aj PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD., Mgr. Monika Weissová a doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.

Na účastníkov čakali náročné teoretické i praktické úlohy vrátane separácie metabolitov papierovou chromatografiou alebo sledovania zmien difúzie v agarovom géli (foto nižšie). V dvoch kategóriách sa na olympiáde zúčastnilo 54 študentov z viacerých stredných škôl v Trnavskom samosprávnom kraji.

obrázok

V kategórii A sa na prvých troch miestach umiestnili:

Andrej Horník, Gymnázium A. Merici, Trnava, 
Matej Karas, Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec, 
Kristína Rábarová, Športové gymnázium J. Herdu, Trnava.

V kategórii B sa na prvých troch miestach umiestnili:

Alica Ištoková, Gymnázium V. Mihálika, Sereď, 
Lucia Horníková, Gymnázium A. Merici, Trnava, 
Miroslav Šimlaštík, Gymnázium Jána Hollého, Trnava.