Dátum: 15. 4. 2017, pred niekoľkými rokmi

obrázok

Séria odborných prednášok s praktickými metodickými návodmi

Prednášky sa konajú pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc.

obrázok

Prednášatelia:

Mgr. Michal Bodorík, PhD. (KAJL FF KU Ružomberok) 
Doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. (IAAA FF PU Prešov) 
PaedDr. Jana Gajarská (riaditeľka CPPPaP Hlohovec) 
PaedDr. Kvetoslava Mojtová (riaidteľka SCŠPP Nová Dubnica) 
Prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (KAJaL PdF TU Trnava) 
Mgr. Svetlana Síthová (riaditeľka SCDM Mirabilis Partizánske) 
Prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. (KŠP PdF TU Trnava)

Ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke podujatia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)