Dátum: 14. 4. 2016, pred niekoľkými rokmi

Séria odborných metodických workshopov

konaná pod záštitou doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD., 
riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

Hlavný prednášateľ: Phil Ball 
spoluautor významnej publikácie Putting CLIL into Practice (OUP, 2015) 
a hosť vydavateľstva Oxford University Press

obrázok      obrázok

Ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke podujatia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)