Dátum: 6. 11. 2017, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 22. 11. 2017, pred niekoľkými rokmi

Galéria s fotografiami z podujatia


obrázok   obrázok   obrázok   obrázok

 

Srdečne Vás pozývame 
na cyklus akademických prednášok, odborných seminárov a metodických workshopov 
dňa 14. 11. 2017 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity (Priemyselná 4, Trnava)

My vo svete, svet u nás

Program

8:00 – 8:40 Registrácia, prezentácie vystavovateľov 
vstupná hala PdF TU, prízemie, budova PdF TU, Priemyselná 4, Trnava
8:40 – 9:00 Otvorenie 
miestnosť 1P1, 1. poschodie
9:00 – 9:30 30 rokov Erasmus+: Úspechy a nové výzvy 
Mgr. Zuzana Izáková, zástupkyňa národnej agentúry SAAIC 
miestnosť 1P1, 1. poschodie
9:30 – 10:00 Európska značka pre jazyky – 
prezentácia víťazného projektu za rok 2017
 
Ing. Tatiana Škodová, OA Trnava 
miestnosť 1P1, 1. poschodie
Literárnovedná prednáška 
Mysterious World of E. A. Poe
 
PhDr. Zuzana Tabačková, PhD., KLIŠ PF UKF v Nitre 
miestnosť 3S1, 3. poschodie
10:00 – 10:20 My vo svete, svet u nás… 
o medzinárodnej spolupráci PdF TU
 
Mgr. Dana Masaryková, PhD., prodekanka PdF TU 
miestnosť 1P1, 1. poschodie
10:20 – 11:10 Naši pedagógovia vo svete… zo skúseností prof. PhDr. B. Pupalu, PhD. 
prezentáciu s diskusiou moderuje: Mgr. Dana Masaryková, PhD. 
miestnosť 1P1, 1. poschodie
11:20 – 11:50 Zo skúseností študentov TU na zahraničných stážach a zahraničných študentov na TU 
prezentáciu s diskusiou moderuje: Mgr. Dana Masaryková, PhD. 
miestnosť 1P1, 1. poschodie
11:50 – 12:00 Prestávka
12:00 – 12:40 Didaktický workshop: Extensive reading in a foreign language classroom 
doc. Zuzana Straková, PhD., doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD., Mgr. Michaela Sepešiová, PhD., 
IAA FF Prešovská univerzita v Prešove 
miestnosť 4P1, 4. poschodie
12:50 – 14:30 Didaktický workshop: Magic with Dictionaries 
Mgr. Gabriela Hroššová, Oxford University Press 
miestnosť 3S1, 3. poschodie
14:40 – 15:30 Saruman, Orthanc and the Dangers of Education in J. R. R. Tolkien’s Universe 
Janka Kaščáková, PhD., KAJL FF KU v Ružomberku 
miestnosť 3P1, 3. poschodie

Súčasťou dňa budú výstavné stánky partnerov a predajné výstavy učebníc, odbornej literatúry a pomôcok vo vstupnej hale pred Aulou PdF TU (prízemie budovy PdF TU, Priemyselná 4, Trnava).

 

obrázok   obrázok   obrázok

Galéria s fotografiami z podujatia