Dátum: 5. 12. 2021, pred tromi rokmi

Výsledky októbrového hlasovania:

LS 2021/22 bude KALJ PdF TU organizovať nasledujúce exkurzie:

ZS 2022/23 budeme organizovať exkurziu:

Edinburg 29. 9. – 3. 10. (podmienky budú spresnené neskôr)