Dátum: 20. 10. 2021, pred tromi rokmi

Milí študenti,

v týchto týždňoch a mesiacoch na KAJL pripravujeme akreditáciu študijných programov – vrátane toho Vášho. Radi by sme pri jeho tvorbe čo najviac vyšli v ústrety potrebám študentov a ich predstavám o tom, čo by chceli a mali študovať, aby boli po skončení štúdia úspešní v praxi. Preto by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie jedného nasledujúcich anonymných dotazníkov – podľa toho, v akom programe študujete.

V pracovnej skupine pre prípravu učiteľských programov sú aj Bc. Janka Strišovská a Bc. Lucia Hrehová a v pracovnej skupine pre AJAK sú Bc. Lucia Slováková, Bc. Viktoriia Baviiv a Ema Lenártová, ktoré môžete osloviť aj priamo, ak máte ďalšie námety a návrhy. Za spoluprácu Vám vopred ďakujem.

  S. Pokrivčáková

XAJKB – učiteľstvo AJ v kombinácii, Bc. – dotazník otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

XAJJB – učiteľstvo AJ, jednoodborové, Bc. – dotazník otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

XAJAK – anglický jazyk a anglofónne kultúry – dotazník otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

YAJKM – učiteľstvo AJ v kombinácii, Mgr. – dotazník otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

YAJJM – učiteľstvo AJ, jednoodborové, Mgr. – dotazník otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)