Dátum: 24. 8. 2021, pred tromi rokmi

Úvodné stretnutie študentov externého štúdia a frekventantov rozširujúceho štúdia s garantkou štúdia prof. Pokrivčákovou a študijnou poradkyňou Dr. Vančovou, ktoré sa uskutoční 10. 9. o 15:00 cez MS Teams.

Svoje otázky a pripomienky ohľadom organizácie štúdia, obsahu a priebehu štúdia, ako aj záverečných skúšok sa môžete spýtať priamo, alebo ich môžete písať od 3. 9. do Slido #226 599. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Click here to join the meeting. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)