Dátum: 20. 1. 2020, pred štyrmi rokmi

 

Vyberte si, kam a kedy chcete ísť na exkurziu v r. 2020! Hlasovanie je otvorené do 30. 4. 2020.

Choose where and when to go for the KAJL excursion in 2020! Open until 30 April 2020.

 

Vyplniť dotazník otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

obrázokobrázokobrázok
obrázok
obrázok

 

Priebežné výsledky hlasovania

obrázok