Dátum: 18. 1. 2020, pred štyrmi rokmi

Reagujúc na rastúce potreby slovenského pracovného trhu a neutíchajúci záujem verejnosti KAJL PdF TU od akademického roka 2020/21 otvára bakalársky aj magisterský študijný program anglický jazyk a anglofónne kultúry. Ich absolventi sa uplatnia v širokej škále pracovných oblastí ako: interkultúrni mediátori, odborní pracovníci v oblasti medzinárodnej a medzikultúrnej komunikácie a obchodu v styku so zahraničnou klientelou a v cestovnom ruchu.

Absolventi sú zároveň kvalifikovaní ako prekladatelia z/do anglického jazyka, pričom sa systematicky pripravujú na prácu s najmodernejšími prekladateľskými programami CAT (computer­‑aided translation). Pedagogická fakulta umožňuje študentom magisterského stupňa paralelne absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, po ktorom absolventi získavajú aj plnohodnotnú kvalifikáciu učiteľa anglického jazyka a literatúry.

Viac informácií o prijímacom konaní nájdete tu, príp. kontaktujte študijnú poradkyňu Dr. Vančovú (adresa elektronickej pošty).