Dátum: 4. 7. 2019, pred piatimi rokmi

obrázok

Využite teraz akciové ceny na letenky Ryanairu a poďte s nami do Dublinu!

1. – 5. 10. 2019

Prihláste sa v 2. kole zápisov na výberové predmety

XAJJM300 literárno­‑historická exkurzia 
(Bc. štúdium, 6 kreditov)

YAJJM117 kultúrno­‑historická exkurzia 
(Mgr. štúdium, 6 kreditov – v MAISe je chyba, ktorú opravíme)

Predmety si môžu zapísať študenti denného aj externého štúdia.

Dôležité informácie:

  1. Cestu, ubytovanie a poistenie si hradí každý sám.
  2. Hlavná skupina poletí z Bratislavy Ryanairom 1. 10. a vracia sa 6. 10.
  3. Program exkurzie sa začína až v Dubline 1. 10. o 15:00 a končí tiež v Dubline 5. 10. o 15:00.
  4. Exkurziu si ako voliteľný predmet môžu zapísať bakalári aj magistri (každá má trochu iný názov). Za päť rokov štúdia môžete získať kredity najviac za dve exkurzie.
  5. Povinnú časť exkurzie tvoria návštevy historických miest, múzeí, literárnych pamiatok v Dubline a okolí (zvyčajne od 9:00 do 15:00). Z povinnej časti exkurzie študenti vypracúvajú portfólio úloh, za ktoré dostanú na konci semestra 6 kreditov (v MAISe musíme informáciu opraviť). Presný program exkurzie nájdete v informačnom liste predmetu v septembri 2019.
  6. Nepovinná časť exkurzie zahŕňa výlet do Limericku, Guinness tour a návštevu destilérie.
  7. Na exkurziu môžete cestovať aj s osobami, ktoré nie sú študentmi TU. Môžu s nami navštíviť všetky časti programu, im však nebudeme zadávať úlohy a nezískajú kredity. :-)