Dátum: 13. 3. 2019, pred piatimi rokmi

Oznamujeme študentom (ktorí vypracúvajú svoje záverečnej práce v odbore anglický alebo slovenský jazyk a literatúra), že zadania svojich záverečných prác si môžu prebrať na sekretariáte KAJaL a KSJaL od pondelka (t. j. 18. 3. 2019) v čase od 8:30 do 14:30 (okrem času obeda 11:30 – 12:30).